بیوگرافی کامل اکبر نصیری

متن کامل بیوگرافی اکبر نصیری

«اکبر نصیری» در آثاری همچون «مسافر شب»، «راز چشمه سرخ»، «روزی روزگاری»، «پرستاران» به عنوان «کارگردان»، «دستیار کارگردان»، «سرپرست گروه کارگردانی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اکبر نصیری

«اکبر نصیری» در آثاری همچون «مسافر شب»، «راز چشمه سرخ»، «روزی روزگاری»، «پرستاران» به عنوان «کارگردان»، «دستیار کارگردان»، «سرپرست گروه کارگردانی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1370
7.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اکبر نصیری