بیوگرافی کامل اکبر هنرمند

متن کامل بیوگرافی اکبر هنرمند

«اکبر هنرمند» در آثاری همچون «اشک نرگس»، «انفجار در اتاق عمل»، «دیگه چه خبر»، «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اکبر هنرمند

«اکبر هنرمند» در آثاری همچون «اشک نرگس»، «انفجار در اتاق عمل»، «دیگه چه خبر»، «آتش پنهان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1394
0.0
1370
7.0
1370
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اکبر هنرمند

آخرین مشارکت های کاربران