بیوگرافی کامل کوروش کرمانچی

متن کامل بیوگرافی کوروش کرمانچی

«کوروش کرمانچی» در آثاری همچون «خانه خلوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کوروش کرمانچی

«کوروش کرمانچی» در آثاری همچون «خانه خلوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1370
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کوروش کرمانچی

آخرین مشارکت های کاربران