بیوگرافی کامل امیرعباس زارع

متن کامل بیوگرافی امیرعباس زارع

«امیرعباس زارع» در آثاری همچون «نهنگ عنبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیرعباس زارع

«امیرعباس زارع» در آثاری همچون «نهنگ عنبر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
70,139,876,000 (ریال)
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیرعباس زارع

آخرین مشارکت های کاربران