بیوگرافی کامل بابک احمدپور

متن کامل بیوگرافی بابک احمدپور

«بابک احمدپور» در آثاری همچون «درخت زندگی»، «و کیارستمی ادامه دارد»، «مشق شب»، «خانه دوست کجاست؟» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بابک احمدپور

«بابک احمدپور» در آثاری همچون «درخت زندگی»، «و کیارستمی ادامه دارد»، «مشق شب»، «خانه دوست کجاست؟» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1397
0.0
1395
0.0
1367
7.8
1365
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بابک احمدپور

آخرین مشارکت های کاربران