بیوگرافی کامل ظریفه شیوا

متن کامل بیوگرافی ظریفه شیوا

«ظریفه شیوا» در آثاری همچون «زیر درختان زیتون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ظریفه شیوا

«ظریفه شیوا» در آثاری همچون «زیر درختان زیتون» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
8.0
1372
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ظریفه شیوا