بیوگرافی کامل محمدرضا ممتاز

متن کامل بیوگرافی محمدرضا ممتاز

«محمدرضا ممتاز» در آثاری همچون «یک قدم بیا جلو»، «چهار اصفهانی در بغداد» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدرضا ممتاز

«محمدرضا ممتاز» در آثاری همچون «یک قدم بیا جلو»، «چهار اصفهانی در بغداد» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1394
4.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1394
4.0
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدرضا ممتاز

آخرین مشارکت های کاربران