بیوگرافی کامل رامتین لوافی

متن کامل بیوگرافی رامتین لوافی

«رامتین لوافی» در آثاری همچون «هت تریک»، «برلین منفی هفت» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رامتین لوافی

«رامتین لوافی» در آثاری همچون «هت تریک»، «برلین منفی هفت» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

جوایز رامتین لوافی
جوایز رامتین لوافی
جوایز رامتین لوافی
رامتین لوافی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
0.0
1390
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رامتین لوافی