بیوگرافی کامل لیلا برخورداری

متن کامل بیوگرافی لیلا برخورداری

«لیلا برخورداری» در آثاری همچون «بازی نقاب‌ها»، «سال‌های ابری»، «سرزمین کهن (سرزمین مادری)»، «تبسم گرگ»، «ساختمان 85»، «نظام از راست»، «حس سوم»، «خواب و بیدار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی لیلا برخورداری

«لیلا برخورداری» در آثاری همچون «بازی نقاب‌ها»، «سال‌های ابری»، «سرزمین کهن (سرزمین مادری)»، «تبسم گرگ»، «ساختمان 85»، «نظام از راست»، «حس سوم»، «خواب و بیدار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های لیلا برخورداری

آخرین مشارکت های کاربران