بیوگرافی کامل عسل شیرعلی

Asal Shirali

متولد: 23 خرداد 1387

متن کامل بیوگرافی عسل شیرعلی

«عسل شیرعلی» در آثاری همچون «پشت دیوار سکوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عسل شیرعلی

«عسل شیرعلی» در آثاری همچون «پشت دیوار سکوت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عسل شیرعلی