بیوگرافی کامل آرش کمانگیر

متن کامل بیوگرافی آرش کمانگیر

«آرش کمانگیر» در آثاری همچون «ایستاده در غبار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آرش کمانگیر

«آرش کمانگیر» در آثاری همچون «ایستاده در غبار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.0
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آرش کمانگیر

آخرین مشارکت های کاربران