بیوگرافی کامل مجتبی اسماعیل‌زاده

متن کامل بیوگرافی مجتبی اسماعیل‌زاده

«مجتبی اسماعیل‌زاده» در آثاری همچون «عملیات ۷۴۷» به عنوان «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجتبی اسماعیل‌زاده

«مجتبی اسماعیل‌زاده» در آثاری همچون «عملیات ۷۴۷» به عنوان «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجتبی اسماعیل‌زاده