بیوگرافی کامل فاطمه دهقانی

متن کامل بیوگرافی فاطمه دهقانی

«فاطمه دهقانی» در آثاری همچون «فرزند زمین»، «پینوکیو، عاموسردار و رییسعلی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فاطمه دهقانی

«فاطمه دهقانی» در آثاری همچون «فرزند زمین»، «پینوکیو، عاموسردار و رییسعلی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1396
5.0
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فاطمه دهقانی

آخرین مشارکت های کاربران