بیوگرافی کامل صادق خوشحال

متن کامل بیوگرافی صادق خوشحال

«صادق خوشحال» در آثاری همچون «بی سر»، «آرماندو»، «در جستجوی آرامش» به عنوان «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی صادق خوشحال

«صادق خوشحال» در آثاری همچون «بی سر»، «آرماندو»، «در جستجوی آرامش» به عنوان «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

جوایز صادق خوشحال
جوایز صادق خوشحال
جوایز صادق خوشحال
صادق خوشحال در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
پس از تولید (فنی)
7.1
1395
7.0
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های صادق خوشحال