بیوگرافی کامل زهرا ایمانی

متن کامل بیوگرافی زهرا ایمانی

«زهرا ایمانی» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل سوم)»، «شهرزاد (فصل دوم)» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زهرا ایمانی

«زهرا ایمانی» در آثاری همچون «شهرزاد (فصل سوم)»، «شهرزاد (فصل دوم)» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
8.1
1396
6.5
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زهرا ایمانی

آخرین مشارکت های کاربران