بیوگرافی کامل نادین لبکی

nadine labaki

متن کامل بیوگرافی نادین لبکی

«نادین لبکی» در آثاری همچون «کفرناحوم» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نادین لبکی

«نادین لبکی» در آثاری همچون «کفرناحوم» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

جوایز نادین لبکی
جوایز نادین لبکی
جوایز نادین لبکی
نادین لبکی در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نادین لبکی