بیوگرافی کامل عبدالحلیم تقلبی

متولد: 01 اردیبهشت 1351
در: ایران ، خوزستان ، خرمشهر

متن کامل بیوگرافی عبدالحلیم تقلبی

«عبدالحلیم تقلبی» در آثاری همچون «23 نفر»، «کیمیا»، «این جا شهر دیگری است»، «قفسی برای پرواز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عبدالحلیم تقلبی

«عبدالحلیم تقلبی» در آثاری همچون «23 نفر»، «کیمیا»، «این جا شهر دیگری است»، «قفسی برای پرواز» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عبدالحلیم تقلبی

آخرین مشارکت های کاربران