بیوگرافی کامل حمیدرضا صفار

متولد: 02 تیر 1353

متن کامل بیوگرافی حمیدرضا صفار

«حمیدرضا صفار» در آثاری همچون «عملیات صغری ۱۱» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمیدرضا صفار

«حمیدرضا صفار» در آثاری همچون «عملیات صغری ۱۱» به عنوان «کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمیدرضا صفار

آخرین مشارکت های کاربران