بیوگرافی کامل مینا تیموری

متن کامل بیوگرافی مینا تیموری

«مینا تیموری» در آثاری همچون «سه درجه تب»، «سه نفر روی خط»، «ملودی»، «قصه دل‌ها»، «زن بدلی»، «لج و لجبازی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «منشی صحنه»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مینا تیموری

«مینا تیموری» در آثاری همچون «سه درجه تب»، «سه نفر روی خط»، «ملودی»، «قصه دل‌ها»، «زن بدلی»، «لج و لجبازی» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «منشی صحنه»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
7.1
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مینا تیموری

آخرین مشارکت های کاربران