بیوگرافی کامل علی آزادمند

متن کامل بیوگرافی علی آزادمند

«علی آزادمند» در آثاری همچون «23 نفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی آزادمند

«علی آزادمند» در آثاری همچون «23 نفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.3
1397
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی آزادمند

آخرین مشارکت های کاربران