بیوگرافی کامل غلام میرزایی

متن کامل بیوگرافی غلام میرزایی

«غلام میرزایی» در آثاری همچون «هزارپا»، «مردان ارباب جمشید»، «دربست آزادی»، «خصوصی / زندگی خصوصی»، «دردسر بزرگ»، «آقای هفت رنگ»، «خاطره»، «موش»، «ارثیه»، «مداربسته»، «کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی غلام میرزایی

«غلام میرزایی» در آثاری همچون «هزارپا»، «مردان ارباب جمشید»، «دربست آزادی»، «خصوصی / زندگی خصوصی»، «دردسر بزرگ»، «آقای هفت رنگ»، «خاطره»، «موش»، «ارثیه»، «مداربسته»، «کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های غلام میرزایی

آخرین مشارکت های کاربران