بیوگرافی کامل مبینا آتشی

متن کامل بیوگرافی مبینا آتشی

«مبینا آتشی» در آثاری همچون «جامه‌دران»، «یاور»، «میگرن»، «بوسیدن روی ماه»، «و می‌گذریم»، «چشم»، «شب واقعه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مبینا آتشی

«مبینا آتشی» در آثاری همچون «جامه‌دران»، «یاور»، «میگرن»، «بوسیدن روی ماه»، «و می‌گذریم»، «چشم»، «شب واقعه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مبینا آتشی