بیوگرافی کامل امین رحمتی

متن کامل بیوگرافی امین رحمتی

«امین رحمتی» در آثاری همچون «گاهی واقعی»، «طبقه حساس»، «کلاشینکف»، «چند متر مکعب عشق»، «کلاه پهلوی»، «من مادر هستم»، «بیتابی بیتا»، «سلام بر فرشتگان»، «شبکه»، «قصه پریا»، «هفت دقیقه تا پاییز»، «ریسمان باز»، «دیوار»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «سربلند»، «مادرزن سلام»، «به آهستگی»، «نوک برج»، «ابراهیم خلیل الله»، «تقاطع»، «زن بدلی»، «رقص پرواز»، «ازدواج صورتی»، «خاطره» به عنوان «بازیگر»، «مسئول هنروران»، «هنرور» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امین رحمتی

«امین رحمتی» در آثاری همچون «گاهی واقعی»، «طبقه حساس»، «کلاشینکف»، «چند متر مکعب عشق»، «کلاه پهلوی»، «من مادر هستم»، «بیتابی بیتا»، «سلام بر فرشتگان»، «شبکه»، «قصه پریا»، «هفت دقیقه تا پاییز»، «ریسمان باز»، «دیوار»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «سربلند»، «مادرزن سلام»، «به آهستگی»، «نوک برج»، «ابراهیم خلیل الله»، «تقاطع»، «زن بدلی»، «رقص پرواز»، «ازدواج صورتی»، «خاطره» به عنوان «بازیگر»، «مسئول هنروران»، «هنرور» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امین رحمتی