بیوگرافی کامل ناصر صدیقی

متن کامل بیوگرافی ناصر صدیقی

«ناصر صدیقی» در آثاری همچون «رئیس»، «حکم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ناصر صدیقی

«ناصر صدیقی» در آثاری همچون «رئیس»، «حکم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.7
1385
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ناصر صدیقی