بیوگرافی کامل مهدی نژاد

متن کامل بیوگرافی مهدی نژاد

«مهدی نژاد» در آثاری همچون «تردید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی نژاد

«مهدی نژاد» در آثاری همچون «تردید» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی نژاد