بیوگرافی کامل علی‌رضا اسدی

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا اسدی

«علی‌رضا اسدی» در آثاری همچون «دنیای پر امید»، «یکی می‌خواد باهات حرف بزنه!»، «قرنطینه»، «کوچه محجوب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا اسدی

«علی‌رضا اسدی» در آثاری همچون «دنیای پر امید»، «یکی می‌خواد باهات حرف بزنه!»، «قرنطینه»، «کوچه محجوب» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌رضا اسدی

آخرین مشارکت های کاربران