بیوگرافی کامل فریبا خادمی

متن کامل بیوگرافی فریبا خادمی

«فریبا خادمی» در آثاری همچون «ابجد»، «زمانی دیگر»، «حراج»، «سال‌های مشروطه»، «گوشواره»، «نغمه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریبا خادمی

«فریبا خادمی» در آثاری همچون «ابجد»، «زمانی دیگر»، «حراج»، «سال‌های مشروطه»، «گوشواره»، «نغمه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریبا خادمی

آخرین مشارکت های کاربران