بیوگرافی کامل سمانه علی‌زاده

متن کامل بیوگرافی سمانه علی‌زاده

«سمانه علی‌زاده» در آثاری همچون «سوگند»، «چه کسی امیر را کشت» به عنوان «دستیار دوم کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سمانه علی‌زاده

«سمانه علی‌زاده» در آثاری همچون «سوگند»، «چه کسی امیر را کشت» به عنوان «دستیار دوم کارگردان» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سمانه علی‌زاده

آخرین مشارکت های کاربران