بیوگرافی کامل حسن امیدفر

متن کامل بیوگرافی حسن امیدفر

«حسن امیدفر» در آثاری همچون «قبیله من»، «چگونه میلیاردر شدم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن امیدفر

«حسن امیدفر» در آثاری همچون «قبیله من»، «چگونه میلیاردر شدم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.8
1390
6.9
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن امیدفر