بیوگرافی کامل علی حصاری

متن کامل بیوگرافی علی حصاری

«علی حصاری» در آثاری همچون «ساحل امن»، «شکاف»، «آخرین بازی»، «شور شیرین»، «الهه زیگورات»، «دختران انتظار»، «این ترانه عاشقانه نیست»، «مادری»، «معادله» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی حصاری

«علی حصاری» در آثاری همچون «ساحل امن»، «شکاف»، «آخرین بازی»، «شور شیرین»، «الهه زیگورات»، «دختران انتظار»، «این ترانه عاشقانه نیست»، «مادری»، «معادله» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1395
7.1
6,599,003,000 (ریال)
1393
0.0
1393
7.1
1389
7.0
1382
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
6.8
1395
7.1
1389
7.0
1382
7.0
1382
7.0
1378
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی حصاری