بیوگرافی کامل منوچهر محمدزاده

متن کامل بیوگرافی منوچهر محمدزاده

«منوچهر محمدزاده» در آثاری همچون «جدایی نادر از سیمین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منوچهر محمدزاده

«منوچهر محمدزاده» در آثاری همچون «جدایی نادر از سیمین» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.1
1389
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منوچهر محمدزاده

آخرین مشارکت های کاربران