بیوگرافی کامل فردین سلطان‌مرادی

متن کامل بیوگرافی فردین سلطان‌مرادی

«فردین سلطان‌مرادی» در آثاری همچون «بی‌وفا»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «چراغی در مه»، «تلافی» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «گروه تولید»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فردین سلطان‌مرادی

«فردین سلطان‌مرادی» در آثاری همچون «بی‌وفا»، «ستاره ها جلد اول : ستاره می شود»، «چراغی در مه»، «تلافی» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «گروه تولید»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

فیلموگرافی فردین سلطان‌مرادی

(+ اضافه کردن اثر به سوابق فردین سلطان‌مرادی)
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1385
7.0
1384
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فردین سلطان‌مرادی

آخرین مشارکت های کاربران