بیوگرافی کامل ایمان امیدواری

متن کامل بیوگرافی ایمان امیدواری

«ایمان امیدواری» در آثاری همچون «ساکن خانه چوبی»، «طبق عادت همیشگی»، «کوچه ملی»، «سایه روشن»، «زندگی شیرین»، «دموکراسی تو روز روشن»، «پدیده»، «پسر تهرونی»، «شیش و بش»، «یک فراری از بگبو»، «آبنبات چوبی»، «برف روی شیروانی داغ»، «زاپاس»، «مغزهای کوچک زنگ‌زده»، «یک اشتباه کوچولو»، «قاتل اهلی»، «زمان می ایستد»، «شاه کُش»، «عرق سرد»، «هزارپا»، «اکسیدان»، «خفه‌گی»، «دیوار به دیوار»، «در جستجوی آرامش»، «خانه کاغذی»، «تاریکی شب روشنایی روز»، «زیر سقف دودی»، «تابستان داغ»، «هجوم»، «لاک قرمز»، «بادیگارد»، «خشکسالی و دروغ»، «چهارشنبه»، «پل خواب»، «یحیی سکوت نکرد»، «جامه‌دران»، «پی22»، «تعبیر وارونه یک رویا»، «اسب سفید پادشاه»، «سه بیگانه»، «کوچه بی‌نام»، «خانوم»، «انقلاب زیبا»، «آتیش بازی»، «ناخواسته»، «خواب زده‌ها»، «خوابم می‌آد»، «بی خداحافظی ...»، «قبرستان غیر‌انتفاعی»، «دوباره عاشقی»، «پایان نامه»، «اخلاقتو خوب کن»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «انتهای خیابان هشتم»، «پرتقال خونی»، «اخراجی ها 3»، «پرستو های عاشق»، «آینه‌های روبرو»، «یه جیب پر پول»، «سه درجه تب»، «اخراجی‌ها 2»، «دایره‌زنگی»، «خواستگار محترم»، «لس‌آنجلس-تهران»، «اخراجی‌ها»، «حکم»، «تارا و تب توت فرنگی»، «عروس خوش قدم»، «خاکستری»، «مسافر ری»، «مزاحم»، «بوی کافور، عطر یاس»، «آنچه مردان درباره زنان نمی دانند» به عنوان «طراح چهره‌پردازی»، «طراح چهره‌پردازی سه بعدی»، «چهره‌پرداز»، «دستیار چهره‌پردازی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ایمان امیدواری

«ایمان امیدواری» در آثاری همچون «ساکن خانه چوبی»، «طبق عادت همیشگی»، «کوچه ملی»، «سایه روشن»، «زندگی شیرین»، «دموکراسی تو روز روشن»، «پدیده»، «پسر تهرونی»، «شیش و بش»، «یک فراری از بگبو»، «آبنبات چوبی»، «برف روی شیروانی داغ»، «زاپاس»، «مغزهای کوچک زنگ‌زده»، «یک اشتباه کوچولو»، «قاتل اهلی»، «زمان می ایستد»، «شاه کُش»، «عرق سرد»، «هزارپا»، «اکسیدان»، «خفه‌گی»، «دیوار به دیوار»، «در جستجوی آرامش»، «خانه کاغذی»، «تاریکی شب روشنایی روز»، «زیر سقف دودی»، «تابستان داغ»، «هجوم»، «لاک قرمز»، «بادیگارد»، «خشکسالی و دروغ»، «چهارشنبه»، «پل خواب»، «یحیی سکوت نکرد»، «جامه‌دران»، «پی22»، «تعبیر وارونه یک رویا»، «اسب سفید پادشاه»، «سه بیگانه»، «کوچه بی‌نام»، «خانوم»، «انقلاب زیبا»، «آتیش بازی»، «ناخواسته»، «خواب زده‌ها»، «خوابم می‌آد»، «بی خداحافظی ...»، «قبرستان غیر‌انتفاعی»، «دوباره عاشقی»، «پایان نامه»، «اخلاقتو خوب کن»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «انتهای خیابان هشتم»، «پرتقال خونی»، «اخراجی ها 3»، «پرستو های عاشق»، «آینه‌های روبرو»، «یه جیب پر پول»، «سه درجه تب»، «اخراجی‌ها 2»، «دایره‌زنگی»، «خواستگار محترم»، «لس‌آنجلس-تهران»، «اخراجی‌ها»، «حکم»، «تارا و تب توت فرنگی»، «عروس خوش قدم»، «خاکستری»، «مسافر ری»، «مزاحم»، «بوی کافور، عطر یاس»، «آنچه مردان درباره زنان نمی دانند» به عنوان «طراح چهره‌پردازی»، «طراح چهره‌پردازی سه بعدی»، «چهره‌پرداز»، «دستیار چهره‌پردازی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز ایمان امیدواری
جوایز ایمان امیدواری
جوایز ایمان امیدواری
ایمان امیدواری در جشنواره های مختلف 8 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
0.0
اکران شده
3.0
اکران شده
0.0
اکران شده
6.0
اکران شده
0.0
آماده اکران
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
4.4
اکران شده
0.0
اکران شده
5.0
اکران شده
0.0
پس از تولید (فنی)
0.0
اکران شده
3.0
به زودی
0.0
اکران نشده
0.0
1396
0.0
1396
0.0
1396
6.7
1395
4.0
1395
6.0
1395
0.0
1395
0.0
1395
0.0
1395
7.0
1395
0.0
1395
5.6
1395
5.1
1394
6.9
1394
4.0
1394
6.1
1394
4.0
1394
5.8
1393
5.3
1393
0.0
1393
6.0
1393
5.0
1393
2.9
1393
6.9
1393
6.0
1392
0.0
1392
2.0
1392
0.0
1392
0.0
1391
4.9
1390
0.0
1390
0.0
1389
5.0
1389
6.7
1389
6.0
1389
0.0
1389
5.5
1389
6.0
1389
4.8
1389
0.0
1389
4.0
1388
0.0
1388
0.0
1388
3.8
1387
6.5
1386
0.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
4.8
1385
6.8
1384
5.0
1382
4.0
1381
0.0
1379
7.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1380
7.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1392
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ایمان امیدواری