نابخشوده (1376)

98 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1376/07/16

«میران»(سلمان حسام) پس از آزادی از زندان گروه تبه کارش را دوباره سازماندهی می‌کند. میران در صدد انتقام از«سرهنگ عاطفی» است که ده سال پیش مسبب رفتن او به زندان شده است. «منیر»(افسانه بایگان)، همسر سرهنگ، پس از جدایی از او با دخترش زندگی می‌کند. میران توسط دو تن از افرادش در ساک منیر کوکایین جاساز می‌کند و با اطلاع دادن به پلیس باعث دستگیری او می‌شوند. سرهنگ عاطفی پس از اطلاع از ماجرا برای حل این مسئله به کمک آن‌ها می رود و اعلام می‌کند که این توطئه ای علیه اوست. در همین حال میران، منیر را به گروگان می گیرد و شرایط را سخت تر می کند. سرهنگ باید برای رهایی همسر سابقش وارد عملیاتی سخت با میران شود.

«میران»(سلمان حسام) پس از آزادی از زندان گروه تبه کارش را دوباره سازماندهی می‌کند. میران در صدد انتقام از«سرهنگ عاطفی» است که ده سال پیش مسبب رفتن او به زندان شده است. «منیر»(افسانه بایگان)، همسر سرهنگ، پس از جدایی از او با دخترش زندگی می‌کند. میران توسط دو تن از افرادش در ساک منیر کوکایین جاساز می‌کند و با اطلاع دادن به پلیس باعث دستگیری او می‌شوند. سرهنگ عاطفی پس از اطلاع از ماجرا برای حل این مسئله به کمک آن‌ها می رود و اعلام می‌کند که این توطئه ای علیه اوست. در همین حال میران، منیر را به گروگان می گیرد و شرایط را سخت تر می کند. سرهنگ باید برای رهایی همسر سابقش وارد عملیاتی سخت با میران شود.

جوایز نابخشوده
جوایز نابخشوده
جوایز نابخشوده
نابخشوده در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم نابخشوده

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

98 دقیقه

داستان

«میران»(سلمان حسام) پس از آزادی از زندان گروه تبه کارش را دوباره سازماندهی می‌کند. میران در صدد انتقام از«سرهنگ عاطفی» است که ده سال پیش مسبب رفتن او به زندان شده است. «منیر»(افسانه بایگان)، همسر سرهنگ، پس از جدایی از او با دخترش زندگی می‌کند. میران توسط دو تن از افرادش در ساک منیر کوکایین جاساز می‌کند و با اطلاع دادن به پلیس باعث دستگیری او می‌شوند. سرهنگ عاطفی پس از اطلاع از ماجرا برای حل این مسئله به کمک آن‌ها می رود و اعلام می‌کند که این توطئه ای علیه اوست. در همین حال میران، منیر را به گروگان می گیرد و شرایط را سخت تر می کند. سرهنگ باید برای رهایی همسر سابقش وارد عملیاتی سخت با میران شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل نابخشوده