بیوگرافی کامل شهرام تیموریان

متن کامل بیوگرافی شهرام تیموریان

«شهرام تیموریان» در آثاری همچون «یتیم‌خانه ایران»، «آس و پاس»، «متروپل»، «شبکه»، «دست‌های خالی»، «نغمه»، «سام و نرگس»، «آقای رییس جمهور»، «آواز قو»، «لانه عقاب ها»، «روزی که خواستگار آمد»، «نابخشوده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهرام تیموریان

«شهرام تیموریان» در آثاری همچون «یتیم‌خانه ایران»، «آس و پاس»، «متروپل»، «شبکه»، «دست‌های خالی»، «نغمه»، «سام و نرگس»، «آقای رییس جمهور»، «آواز قو»، «لانه عقاب ها»، «روزی که خواستگار آمد»، «نابخشوده» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهرام تیموریان

آخرین مشارکت های کاربران