طبل بزرگ زیر پای چپ (1385)

80 دقیقه
تاریخ اکران: 1385/04/28

سه نفر از آخرین بازماندگان یک گروهان ارتش،در انتظار رسیدن نیروهای کمکی هستند.باریکه ی آبی که میان سنگر آن ها و سنگر دشمن است در تیررس هردو طرف است. در حالی که تشنگی آن ها را مستاصل کرده پای سرباز وظیفه «مهران»(بابک حمیدیان) مجروح شده و فرمانده «یحیی»(حسین محجوب) برای نجات جان او از «حافظ»(حمید فرخ نژاد) مامور جمع آوری اجساد، می خواهد تا پای او را قطع کند.اما مهران معترض می شود و می گوید بعد از جنگ ممکن است که نامزدش حاضر به ازدواج با مردی که یک پا ندارد نباشد. کشمکش بر سر این مساله ماجرای فیلم را پیش می برد.

سه نفر از آخرین بازماندگان یک گروهان ارتش،در انتظار رسیدن نیروهای کمکی هستند.باریکه ی آبی که میان سنگر آن ها و سنگر دشمن است در تیررس هردو طرف است. در حالی که تشنگی آن ها را مستاصل کرده پای سرباز وظیفه «مهران»(بابک حمیدیان) مجروح شده و فرمانده «یحیی»(حسین محجوب) برای نجات جان او از «حافظ»(حمید فرخ نژاد) مامور جمع آوری اجساد، می خواهد تا پای او را قطع کند.اما مهران معترض می شود و می گوید بعد از جنگ ممکن است که نامزدش حاضر به ازدواج با مردی که یک پا ندارد نباشد. کشمکش بر سر این مساله ماجرای فیلم را پیش می برد.

سایر اطلاعات فیلم طبل بزرگ زیر پای چپ

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

80 دقیقه

داستان

سه نفر از آخرین بازماندگان یک گروهان ارتش،در انتظار رسیدن نیروهای کمکی هستند.باریکه ی آبی که میان سنگر آن ها و سنگر دشمن است در تیررس هردو طرف است. در حالی که تشنگی آن ها را مستاصل کرده پای سرباز وظیفه «مهران»(بابک حمیدیان) مجروح شده و فرمانده «یحیی»(حسین محجوب) برای نجات جان او از «حافظ»(حمید فرخ نژاد) مامور جمع آوری اجساد، می خواهد تا پای او را قطع کند.اما مهران معترض می شود و می گوید بعد از جنگ ممکن است که نامزدش حاضر به ازدواج با مردی که یک پا ندارد نباشد. کشمکش بر سر این مساله ماجرای فیلم را پیش می برد.

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل طبل بزرگ زیر پای چپ

آخرین مشارکت های کاربران