حسرت دیدار / دیدار در فلق (اکران نشده)

93 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین

در فرودگاه «احمد» (بیژن امکانیان)،زنی را که سال ها قبل می شناخته را به همراه دختری می بیند. او به سمت «پری» (ماهایا پطروسیان) می رود و خود را معرفی می کند. پری وانمود می کند که او را نشناخته است. احمد سال های گذشته و آشنایی اش را با پری در ذهن به یاد می آورد. فیلم به گذشته باز می گردد که احمد به خواستگاری او رفته و با مخالفت پدر پری مواجه شده است. در همان سال ها پری که دانشجوی پزشکی است به جبهه می رود. احمد نیز به دنبال پری همه جا را می گردد. اما با تمهید پدر پری برای دور ماندن این دو از هم به او می گویند که پری ازدواج کرده و صاحب فرزند شده است. حالا احمد که دوباره پری را بازیافته موضوع دیدن پری را به یکی از دوستان مشترکشان «مینا» (رویا تیموریان) اطلاع می دهد اما در خانه ی مینا با پری و دخترش مواجه می شود و با شنیدن دلیل پری برای این همه سال دوری غافلگیر می شود.

در فرودگاه «احمد» (بیژن امکانیان)،زنی را که سال ها قبل می شناخته را به همراه دختری می بیند. او به سمت «پری» (ماهایا پطروسیان) می رود و خود را معرفی می کند. پری وانمود می کند که او را نشناخته است. احمد سال های گذشته و آشنایی اش را با پری در ذهن به یاد می آورد. فیلم به گذشته باز می گردد که احمد به خواستگاری او رفته و با مخالفت پدر پری مواجه شده است. در همان سال ها پری که دانشجوی پزشکی است به جبهه می رود. احمد نیز به دنبال پری همه جا را می گردد. اما با تمهید پدر پری برای دور ماندن این دو از هم به او می گویند که پری ازدواج کرده و صاحب فرزند شده است. حالا احمد که دوباره پری را بازیافته موضوع دیدن پری را به یکی از دوستان مشترکشان «مینا» (رویا تیموریان) اطلاع می دهد اما در خانه ی مینا با پری و دخترش مواجه می شود و با شنیدن دلیل پری برای این همه سال دوری غافلگیر می شود.

سایر اطلاعات فیلم حسرت دیدار / دیدار در فلق

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

93 دقیقه

داستان

در فرودگاه «احمد» (بیژن امکانیان)،زنی را که سال ها قبل می شناخته را به همراه دختری می بیند. او به سمت «پری» (ماهایا پطروسیان) می رود و خود را معرفی می کند. پری وانمود می کند که او را نشناخته است. احمد سال های گذشته و آشنایی اش را با پری در ذهن به یاد می آورد. فیلم به گذشته باز می گردد که احمد به خواستگاری او رفته و با مخالفت پدر پری مواجه شده است. در همان سال ها پری که دانشجوی پزشکی است به جبهه می رود. احمد نیز به دنبال پری همه جا را می گردد. اما با تمهید پدر پری برای دور ماندن این دو از هم به او می گویند که پری ازدواج کرده و صاحب فرزند شده است. حالا احمد که دوباره پری را بازیافته موضوع دیدن پری را به یکی از دوستان مشترکشان «مینا» (رویا تیموریان) اطلاع می دهد اما در خانه ی مینا با پری و دخترش مواجه می شود و با شنیدن دلیل پری برای این همه سال دوری غافلگیر می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل حسرت دیدار / دیدار در فلق

آخرین مشارکت های کاربران