بیوگرافی کامل رامسین کبریتی

متن کامل بیوگرافی رامسین کبریتی

«رامسین کبریتی» در آثاری همچون «صفر»، «قرارگاه مسکونی»، «گلهای سپید شمعدانی»، «ترانه شرقی»، «بوی باران»، «زبرجد»، «پس كوچه‌های شمرون»، «ستایش 2»، «اشیا از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند»، «بی عمر زنده‌ام»، «فیلادلفی»، «ستایش»، «عروس فراری»، «شب دهم»، «آواز قو»، «تنهاترین سردار»، «حسرت دیدار / دیدار در فلق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رامسین کبریتی

«رامسین کبریتی» در آثاری همچون «صفر»، «قرارگاه مسکونی»، «گلهای سپید شمعدانی»، «ترانه شرقی»، «بوی باران»، «زبرجد»، «پس كوچه‌های شمرون»، «ستایش 2»، «اشیا از آنچه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند»، «بی عمر زنده‌ام»، «فیلادلفی»، «ستایش»، «عروس فراری»، «شب دهم»، «آواز قو»، «تنهاترین سردار»، «حسرت دیدار / دیدار در فلق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رامسین کبریتی

آخرین مشارکت های کاربران