تتل و راز صندوقچه (1394)

75 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1394/10/23

«تتل» بدون خبر دادن به پدربزرگش صندوقچه‌ی اسرار را باز می‌کند و این مساله باعث می‌شود «گرگ خان« از محل پنهان شدن بزها باخبر می‌شود. تتل برای نجات بزها و پیدا کردن مادرش سفر خود را آغاز می‌کند.

«تتل» بدون خبر دادن به پدربزرگش صندوقچه‌ی اسرار را باز می‌کند و این مساله باعث می‌شود «گرگ خان« از محل پنهان شدن بزها باخبر می‌شود. تتل برای نجات بزها و پیدا کردن مادرش سفر خود را آغاز می‌کند.

جوایز تتل و راز صندوقچه
جوایز تتل و راز صندوقچه
جوایز تتل و راز صندوقچه
تتل و راز صندوقچه در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم تتل و راز صندوقچه

گیشه
میزان فروش:

58,000,000 تومان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

75 دقیقه

داستان

«تتل» بدون خبر دادن به پدربزرگش صندوقچه‌ی اسرار را باز می‌کند و این مساله باعث می‌شود «گرگ خان« از محل پنهان شدن بزها باخبر می‌شود. تتل برای نجات بزها و پیدا کردن مادرش سفر خود را آغاز می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تتل و راز صندوقچه

آخرین مشارکت های کاربران