بیوگرافی کامل حمید نعمت‌الله

Hamid Nematollah

در: ایران ، تهران ، تهران

متن کامل بیوگرافی حمید نعمت‌الله

با اینکه تعداد کارهای سینمایی اش کم است ولی یکی از فیلمسازان مطرح ایران محسوب میشود. نعمت الله با دستیاری «کیمیایی»در سینما کارش را آغاز کرد بوتیک را برای کار اولش در سال ۱۳۸۲ ساخت و توانست در جشنواره خوش بدرخشد و سیمرغ بهترین فیلم را از آن خود کند. «من امیدوارم و همیشه هم سعی کرده ام فیلم هایم درباره انسان و مردمی ایرانی باشد چراکه از مسایل پیرامون انسان و مردم کشورم نمی توانم بی توجه بگذرم. فکر می کنم اصولا هر فیلمی که ساخته می شود باید همینگونه باشد تا تماشاگران فیلم را لمس و خودشان را در اثر پیدا کنند.» حمید نعمت الله، برادر سعید نعمت الله، فیلمنامه نویس تلویزیون و سینما و همسر معصومه بیات و پسرعموی حمیرا نعمت الله، منشی صحنه است. می گوید: «من سینمای ایران را به یک مدرسه تشبیه می کنم. دوران مدرسه را که خاطرتان هست؟ روزهایی که برف می آمد و مدارس تعطیل می شد فردایش که می رفتیم مدرسه یک حیاط بکر با یک عالمه برف دست نخورده وجود داشت، برفهای همه جا را پازده بودیم و کیف کرده بودیم و جای قدم نزده باقی نگذاشته بودیم ، بعد به مدرسه که می رفتیم چون کسی نرفته بود و مدرسه روز قبل تعطیل بود یک حیاط وسیع، پر از برف پاکیزه وجود داشت که هنوز کسی روی آن راه نرفته بود. یک محیط وسوسه کننده برای همه ما. سینمای ایران برای من این شکلی است. یک حیاط پر از برف که روی آن کم راه رفته اند یا اصلا راه نرفته اند، چه در عرصه اجتماعی چه در عرصه های دیگر.» نظرش درباره ارشاد و علت اسم گذاری فیلم ها با کلمه سیاه نمایی و درگیری های گرفتن مجوز را اینگونه می گوید : «در این ماجرای سیاه نمایی که بعضی وقت ها من فکر می کنم معنایش را هم اصلا نمی دانیم. مشکل ما این است که ما معمولا دقت نمی کنیم که تلخ بودن یا سفید بودن، امیدوارانه بودن و یا ناامیدانه بودن فیلم یک قضاوت از پیش تعیین شده در مورد همه فیلم ها نیست.و اگر بخواهد مبنای قضاوت ما برای ارزشگذاری یک فیلم قرار گیرد باید به تناسب آن با سوژه فیلم دقت شود. این یعنی اینکه در یک فیلم، سوژه خاص آن مستلزم یک فضای ناامیدانه است و در فیلمی خیر. وقتی شما می خواهید «بوتیک» بسازید، یعنی فیلمی راجع به دختری فراری که می خواهد برود خارج از کشور و خواننده شود یا هر فیلم دیگری با این درونمایه ها، چطور میشود که ملاحظه کرد چطور میشود که قاطع نبود و تلخ حرف نزد. اما وقتی فیلمی می سازید راجع به کسی که دچار تکبر شده است، فیلمی مثل « بی پولی»، می شود امیدوار بود که او دوباره برگردد و فیلم امیدوارانه می شود و دیگر به آن تلخی نیست. بنابراین امیدواری یا ناامیدی و یا تلخ بودن و تلخ نبودن فضای فیلم، به سوژه آن مربوط میشود و به اصطلاح مرض از پیش تعیین شده ای نیست.» او کوروش تهامی را با گریمی متفاوت در یک عکس از کار آخرش «رگ خواب» به نمایش گذاشت و کنجکاوی برای فیلم جدیدش را در مخاطب با عنوان «رگ خوابم، رگ خواب تماشاگر است» ایجاد کرد.

متن کامل بیوگرافی حمید نعمت‌الله

با اینکه تعداد کارهای سینمایی اش کم است ولی یکی از فیلمسازان مطرح ایران محسوب میشود. نعمت الله با دستیاری «کیمیایی»در سینما کارش را آغاز کرد بوتیک را برای کار اولش در سال ۱۳۸۲ ساخت و توانست در جشنواره خوش بدرخشد و سیمرغ بهترین فیلم را از آن خود کند. «من امیدوارم و همیشه هم سعی کرده ام فیلم هایم درباره انسان و مردمی ایرانی باشد چراکه از مسایل پیرامون انسان و مردم کشورم نمی توانم بی توجه بگذرم. فکر می کنم اصولا هر فیلمی که ساخته می شود باید همینگونه باشد تا تماشاگران فیلم را لمس و خودشان را در اثر پیدا کنند.» حمید نعمت الله، برادر سعید نعمت الله، فیلمنامه نویس تلویزیون و سینما و همسر معصومه بیات و پسرعموی حمیرا نعمت الله، منشی صحنه است. می گوید: «من سینمای ایران را به یک مدرسه تشبیه می کنم. دوران مدرسه را که خاطرتان هست؟ روزهایی که برف می آمد و مدارس تعطیل می شد فردایش که می رفتیم مدرسه یک حیاط بکر با یک عالمه برف دست نخورده وجود داشت، برفهای همه جا را پازده بودیم و کیف کرده بودیم و جای قدم نزده باقی نگذاشته بودیم ، بعد به مدرسه که می رفتیم چون کسی نرفته بود و مدرسه روز قبل تعطیل بود یک حیاط وسیع، پر از برف پاکیزه وجود داشت که هنوز کسی روی آن راه نرفته بود. یک محیط وسوسه کننده برای همه ما. سینمای ایران برای من این شکلی است. یک حیاط پر از برف که روی آن کم راه رفته اند یا اصلا راه نرفته اند، چه در عرصه اجتماعی چه در عرصه های دیگر.» نظرش درباره ارشاد و علت اسم گذاری فیلم ها با کلمه سیاه نمایی و درگیری های گرفتن مجوز را اینگونه می گوید : «در این ماجرای سیاه نمایی که بعضی وقت ها من فکر می کنم معنایش را هم اصلا نمی دانیم. مشکل ما این است که ما معمولا دقت نمی کنیم که تلخ بودن یا سفید بودن، امیدوارانه بودن و یا ناامیدانه بودن فیلم یک قضاوت از پیش تعیین شده در مورد همه فیلم ها نیست.و اگر بخواهد مبنای قضاوت ما برای ارزشگذاری یک فیلم قرار گیرد باید به تناسب آن با سوژه فیلم دقت شود. این یعنی اینکه در یک فیلم، سوژه خاص آن مستلزم یک فضای ناامیدانه است و در فیلمی خیر. وقتی شما می خواهید «بوتیک» بسازید، یعنی فیلمی راجع به دختری فراری که می خواهد برود خارج از کشور و خواننده شود یا هر فیلم دیگری با این درونمایه ها، چطور میشود که ملاحظه کرد چطور میشود که قاطع نبود و تلخ حرف نزد. اما وقتی فیلمی می سازید راجع به کسی که دچار تکبر شده است، فیلمی مثل « بی پولی»، می شود امیدوار بود که او دوباره برگردد و فیلم امیدوارانه می شود و دیگر به آن تلخی نیست. بنابراین امیدواری یا ناامیدی و یا تلخ بودن و تلخ نبودن فضای فیلم، به سوژه آن مربوط میشود و به اصطلاح مرض از پیش تعیین شده ای نیست.» او کوروش تهامی را با گریمی متفاوت در یک عکس از کار آخرش «رگ خواب» به نمایش گذاشت و کنجکاوی برای فیلم جدیدش را در مخاطب با عنوان «رگ خوابم، رگ خواب تماشاگر است» ایجاد کرد.

جوایز حمید نعمت‌الله
جوایز حمید نعمت‌الله
جوایز حمید نعمت‌الله
حمید نعمت‌الله در جشنواره های مختلف 16 بار کاندید شده و 7 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
در حال فیلمبرداری
6.9
1395
7.0
1394
6.8
1392
7.0
1392
7.0
1390
7.0
1388
6.8
1386
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
در حال فیلمبرداری
7.0
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
در حال فیلمبرداری
0.0
1397
6.9
1395
6.8
1392
6.8
1391
7.0
1388
0.0
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1374
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1394
6.8
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمید نعمت‌الله

آخرین مشارکت های کاربران