پرونده‌ای برای سارا (اکران نشده)

کارگردان: نادر مقدس

داستان فیلم با فضایی جدید و محوریت دو نوجوان ساخته شده است. سارابا علاقه‌ی شدیدی که به وکالت دارد به کمک دوستش تصمیم می‌گیرد که پرونده‌ای را که پدرش وکالت آن را قبول نکرده است را پی‌گیری کند وخودش وارد عمل شود. این سرآغاز مشکلاتی برای آن ها می‌شود.

داستان فیلم با فضایی جدید و محوریت دو نوجوان ساخته شده است. سارابا علاقه‌ی شدیدی که به وکالت دارد به کمک دوستش تصمیم می‌گیرد که پرونده‌ای را که پدرش وکالت آن را قبول نکرده است را پی‌گیری کند وخودش وارد عمل شود. این سرآغاز مشکلاتی برای آن ها می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم پرونده‌ای برای سارا

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
رنگ:

رنگی

داستان

داستان فیلم با فضایی جدید و محوریت دو نوجوان ساخته شده است. سارابا علاقه‌ی شدیدی که به وکالت دارد به کمک دوستش تصمیم می‌گیرد که پرونده‌ای را که پدرش وکالت آن را قبول نکرده است را پی‌گیری کند وخودش وارد عمل شود. این سرآغاز مشکلاتی برای آن ها می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پرونده‌ای برای سارا

آخرین مشارکت های کاربران