حاجی‌آقا ـ آکتر سینما (1312)

تاریخ اکران: 1312/11/11
کارگردان: آوانس اوگانیانس
سوپر استارها: آوانس اوگانیانس

فیلم داستان رژیسور کارگردان است که تصمیم می‌گیرد از حبیب مراد که مرد میانسال و ثروتمندی‌ است مخفیانه فیلم بگیرد حبیب مراد که همه او را به حاجی‌آقا می‌شناسند به‌شدت با سینما مخالف است. عده‌ای از اطرافیان حاجی به کارگردان کمک می‌کنند تا او بتواند نقشه‌اش را عملی کند و فیلمش را بسازد. در همین گیر و دارد ساعت باارزش حاجی گم می‌شود و او به یکی از خدمتکارانش مشکوک می‌شود. حاجی می‌خواهد دست خدمتکار را رو کند که با یک مرتاض هندی روبرو می‌شود مرتاض برای او روح دختر و دامادش را احضار می‌کند دو کارگردان جوان همه این اتفاقات را ثبت می‌کند. ...

فیلم داستان رژیسور کارگردان است که تصمیم می‌گیرد از حبیب مراد که مرد میانسال و ثروتمندی‌ است مخفیانه فیلم بگیرد حبیب مراد که همه او را به حاجی‌آقا می‌شناسند به‌شدت با سینما مخالف است. عده‌ای از اطرافیان حاجی به کارگردان کمک می‌کنند تا او بتواند نقشه‌اش را عملی کند و فیلمش را بسازد. در همین گیر و دارد ساعت باارزش حاجی گم می‌شود و او به یکی از خدمتکارانش مشکوک می‌شود. حاجی می‌خواهد دست خدمتکار را رو کند که با یک مرتاض هندی روبرو می‌شود مرتاض برای او روح دختر و دامادش را احضار می‌کند دو کارگردان جوان همه این اتفاقات را ثبت می‌کند. ...

سایر اطلاعات فیلم حاجی‌آقا ـ آکتر سینما

حاشیه ها
  • «حاجی اقا آکتور سینما» اولین فیلم بلند داستانی سینمای ایران است که نسخه‌اش در دسترس می‌باشد و از این رو در بررسی سینمای ایران اهمیت زیادی دارد.

  • این فیلم به مدت چهار روز اکران شد.

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
داستان

فیلم داستان رژیسور کارگردان است که تصمیم می‌گیرد از حبیب مراد که مرد میانسال و ثروتمندی‌ است مخفیانه فیلم بگیرد حبیب مراد که همه او را به حاجی‌آقا می‌شناسند به‌شدت با سینما مخالف است. عده‌ای از اطرافیان حاجی به کارگردان کمک می‌کنند تا او بتواند نقشه‌اش را عملی کند و فیلمش را بسازد. در همین گیر و دارد ساعت باارزش حاجی گم می‌شود و او به یکی از خدمتکارانش مشکوک می‌شود. حاجی می‌خواهد دست خدمتکار را رو کند که با یک مرتاض هندی روبرو می‌شود مرتاض برای او روح دختر و دامادش را احضار می‌کند دو کارگردان جوان همه این اتفاقات را ثبت می‌کند. ...

ژانرها
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل حاجی‌آقا ـ آکتر سینما

آخرین مشارکت های کاربران