جستجو در شهر (1365)

95 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1365/07/23

پس از انقلاب زنی (پروانه معصومی) با اصرار خانواده‌اش از همسر (جمشید گرگین) و پسر خردسالش (محمد امین) جدا می‌شود و به خارج از کشور می‌رود. پس از چهار سال او که نادم و پشیمان شده به جستجوی همسر و فرزندش می‌پردازد.

پس از انقلاب زنی (پروانه معصومی) با اصرار خانواده‌اش از همسر (جمشید گرگین) و پسر خردسالش (محمد امین) جدا می‌شود و به خارج از کشور می‌رود. پس از چهار سال او که نادم و پشیمان شده به جستجوی همسر و فرزندش می‌پردازد.

سایر اطلاعات فیلم جستجو در شهر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

95 دقیقه

داستان

پس از انقلاب زنی (پروانه معصومی) با اصرار خانواده‌اش از همسر (جمشید گرگین) و پسر خردسالش (محمد امین) جدا می‌شود و به خارج از کشور می‌رود. پس از چهار سال او که نادم و پشیمان شده به جستجوی همسر و فرزندش می‌پردازد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل جستجو در شهر

آخرین مشارکت های کاربران