بیوگرافی کامل رحمان مقدم

متن کامل بیوگرافی رحمان مقدم

«رحمان مقدم» در آثاری همچون «لاله‌های واژگون»، «نامزد آمریکایی من»، «یک وجب از آسمان»، «محافظ»، «چهار انگشتی»، «سربلند»، «عاشق»، «ساقی»، «بازیگر»، «معصوم»، «زخمی»، «کلید ازدواج»، «جوانمرد»، «بازی با مرگ»، «در کمال خونسردی»، «کاکادو»، «تحفه هند»، «رویای نیمه شب تابستان»، «می‌‌خواهم زنده بمانم»، «آبادانی‌ها»، «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند»، «دو نفر و نصفی»، «مسافران»، «دو فیلم با یک بلیط»، «بچه‌های طلاق»، «اجاره‌نشین‌ها»، «تیغ و ابریشم»، «جستجو در شهر»، «شب شکن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رحمان مقدم

«رحمان مقدم» در آثاری همچون «لاله‌های واژگون»، «نامزد آمریکایی من»، «یک وجب از آسمان»، «محافظ»، «چهار انگشتی»، «سربلند»، «عاشق»، «ساقی»، «بازیگر»، «معصوم»، «زخمی»، «کلید ازدواج»، «جوانمرد»، «بازی با مرگ»، «در کمال خونسردی»، «کاکادو»، «تحفه هند»، «رویای نیمه شب تابستان»، «می‌‌خواهم زنده بمانم»، «آبادانی‌ها»، «جیب‌برها به بهشت نمی‌روند»، «دو نفر و نصفی»، «مسافران»، «دو فیلم با یک بلیط»، «بچه‌های طلاق»، «اجاره‌نشین‌ها»، «تیغ و ابریشم»، «جستجو در شهر»، «شب شکن» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رحمان مقدم