زینت (1373)

87 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1373/09/02
کارگردان: ابراهیم مختاری

زینت (عاطفه رضوی) که در تدارک عروسی با حامد (حسن جوهرچی) است در روستای زادگاهش به طباطبت مشغول است. او با وجود مخالفت‌های مکرر مادر شوهرش (نیکو خردمند) و پدرش (مهدی فتحی) برای طبابت روبرو‌ست. این در حالی‌ست که زنی روستایی برای مداوای کودکش توسط زینت به او اصرار می‌ورزد.

زینت (عاطفه رضوی) که در تدارک عروسی با حامد (حسن جوهرچی) است در روستای زادگاهش به طباطبت مشغول است. او با وجود مخالفت‌های مکرر مادر شوهرش (نیکو خردمند) و پدرش (مهدی فتحی) برای طبابت روبرو‌ست. این در حالی‌ست که زنی روستایی برای مداوای کودکش توسط زینت به او اصرار می‌ورزد.

جوایز زینت
جوایز زینت
جوایز زینت
زینت در جشنواره های مختلف 4 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم زینت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

87 دقیقه

داستان

زینت (عاطفه رضوی) که در تدارک عروسی با حامد (حسن جوهرچی) است در روستای زادگاهش به طباطبت مشغول است. او با وجود مخالفت‌های مکرر مادر شوهرش (نیکو خردمند) و پدرش (مهدی فتحی) برای طبابت روبرو‌ست. این در حالی‌ست که زنی روستایی برای مداوای کودکش توسط زینت به او اصرار می‌ورزد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل زینت