راننده سفیر (1373)

81 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1373/09/16

یک گروه جاسوسی در سازمان پژوهش‌های صنایع نیروی نظامی نفوذ می‌کنند تا اسرار محرمانه‌ای را به خارج منتقل کنند. ماموران ضد جاسوسی از طریق حامد راننده‌ی سفیر و همسرش رد نیروهای جاسوسی را می‌گیرند. این در حالی‌ست که حامد ارتباطش را با یک جاسوس انگلیسی به نام کوپر حفظ می‌کند و وارد ماجراهای دیگر می‌شود.

یک گروه جاسوسی در سازمان پژوهش‌های صنایع نیروی نظامی نفوذ می‌کنند تا اسرار محرمانه‌ای را به خارج منتقل کنند. ماموران ضد جاسوسی از طریق حامد راننده‌ی سفیر و همسرش رد نیروهای جاسوسی را می‌گیرند. این در حالی‌ست که حامد ارتباطش را با یک جاسوس انگلیسی به نام کوپر حفظ می‌کند و وارد ماجراهای دیگر می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم راننده سفیر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

81 دقیقه

داستان

یک گروه جاسوسی در سازمان پژوهش‌های صنایع نیروی نظامی نفوذ می‌کنند تا اسرار محرمانه‌ای را به خارج منتقل کنند. ماموران ضد جاسوسی از طریق حامد راننده‌ی سفیر و همسرش رد نیروهای جاسوسی را می‌گیرند. این در حالی‌ست که حامد ارتباطش را با یک جاسوس انگلیسی به نام کوپر حفظ می‌کند و وارد ماجراهای دیگر می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل راننده سفیر

آخرین مشارکت های کاربران