کودک قهرمان / پایان کودکی (1373)

77 دقیقه
تاریخ اکران: 1373/09/11
کارگردان: کمال تبریزی

درامی جنگی در حوزه‌ی سینمای کودک و نوجوان به کارگردانی کمال تبریزی روایت خانواده‌ای روستایی در حال ساخت خانه‌ی جدیدشان است که دشمن به روستا حمله می‌کند. دشمن در جاده اصلی روستا مستقر است و خانواده‌ی روستایی به همراه اهالی برای فرار به جاده‌های فرعی و دشت پناه می‌برند. پدر خانواده (جهانگیر الماسی) با سپردن اسلحه به هیوا (امیر سلیمانی) پسرش برای آوردن آب به لب رودخانه می‌رود. این در حالی‌ست که سرباز های دشمن به دنبال مادر (فریبا کوپری) و فرزندان هستند.

درامی جنگی در حوزه‌ی سینمای کودک و نوجوان به کارگردانی کمال تبریزی روایت خانواده‌ای روستایی در حال ساخت خانه‌ی جدیدشان است که دشمن به روستا حمله می‌کند. دشمن در جاده اصلی روستا مستقر است و خانواده‌ی روستایی به همراه اهالی برای فرار به جاده‌های فرعی و دشت پناه می‌برند. پدر خانواده (جهانگیر الماسی) با سپردن اسلحه به هیوا (امیر سلیمانی) پسرش برای آوردن آب به لب رودخانه می‌رود. این در حالی‌ست که سرباز های دشمن به دنبال مادر (فریبا کوپری) و فرزندان هستند.

جوایز کودک قهرمان / پایان کودکی
جوایز کودک قهرمان / پایان کودکی
جوایز کودک قهرمان / پایان کودکی
کودک قهرمان / پایان کودکی در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم کودک قهرمان / پایان کودکی

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

77 دقیقه

داستان

درامی جنگی در حوزه‌ی سینمای کودک و نوجوان به کارگردانی کمال تبریزی روایت خانواده‌ای روستایی در حال ساخت خانه‌ی جدیدشان است که دشمن به روستا حمله می‌کند. دشمن در جاده اصلی روستا مستقر است و خانواده‌ی روستایی به همراه اهالی برای فرار به جاده‌های فرعی و دشت پناه می‌برند. پدر خانواده (جهانگیر الماسی) با سپردن اسلحه به هیوا (امیر سلیمانی) پسرش برای آوردن آب به لب رودخانه می‌رود. این در حالی‌ست که سرباز های دشمن به دنبال مادر (فریبا کوپری) و فرزندان هستند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل کودک قهرمان / پایان کودکی

آخرین مشارکت های کاربران