تاریخ اکران: 1383/09/19
کارگردان: مرتضی شاملی

یک کارگردان سینما تصمیم می‌گیرد فیلمی درباره‌ی تاریخ زادگاهش اصفهان بنویسد. او در گشت و گذارش در شهر و مشاهده ی آثار تاریخی آن‌چه را که بر زادگاهش و معماری آن تاثیر گذاشته را در ذهن مرور می کند تا به زمان حال می‌رسد که شهر توسط هواپیماهای عراقی بمباران می‌شود. او برای پیدا کردن قهرمان گم شده اش در شهر می ماند.

یک کارگردان سینما تصمیم می‌گیرد فیلمی درباره‌ی تاریخ زادگاهش اصفهان بنویسد. او در گشت و گذارش در شهر و مشاهده ی آثار تاریخی آن‌چه را که بر زادگاهش و معماری آن تاثیر گذاشته را در ذهن مرور می کند تا به زمان حال می‌رسد که شهر توسط هواپیماهای عراقی بمباران می‌شود. او برای پیدا کردن قهرمان گم شده اش در شهر می ماند.

سایر اطلاعات فیلم نصف جهان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

86 دقیقه

داستان

یک کارگردان سینما تصمیم می‌گیرد فیلمی درباره‌ی تاریخ زادگاهش اصفهان بنویسد. او در گشت و گذارش در شهر و مشاهده ی آثار تاریخی آن‌چه را که بر زادگاهش و معماری آن تاثیر گذاشته را در ذهن مرور می کند تا به زمان حال می‌رسد که شهر توسط هواپیماهای عراقی بمباران می‌شود. او برای پیدا کردن قهرمان گم شده اش در شهر می ماند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل نصف جهان