تاریخ اکران: 1371/05/07
کارگردان: اسماعیل براری

بچه‌ها که از سرزنش‌های والدین‌شان به تنگ آمده‌اند، با بادبادک به شهر دیگری پرواز می‌کنند. این در حالی‌ست که والدینشان نیز به دنبال آن ها به همه‌جا سر می‌زنند.

بچه‌ها که از سرزنش‌های والدین‌شان به تنگ آمده‌اند، با بادبادک به شهر دیگری پرواز می‌کنند. این در حالی‌ست که والدینشان نیز به دنبال آن ها به همه‌جا سر می‌زنند.

سایر اطلاعات فیلم شهر در دست بچه ها

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

79 دقیقه

داستان

بچه‌ها که از سرزنش‌های والدین‌شان به تنگ آمده‌اند، با بادبادک به شهر دیگری پرواز می‌کنند. این در حالی‌ست که والدینشان نیز به دنبال آن ها به همه‌جا سر می‌زنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شهر در دست بچه ها

آخرین مشارکت های کاربران