تاریخ اکران: 1372/03/19
کارگردان: کیومرث پوراحمد

صبح روز بعد داستان قصه‌های مجید است. مجیدی که به ادبیات بیش‌تر از ریاضی علاقه‌مند است وهمواره توسط معلم ریاضی تنبیه می شود. او با کمک معلم بازنشسته‌ای موفق می‌شود که ریاضی را با نمره ی چهارده قبول شود اما باز مورد شماتت ناظم و مدیر قرارمی‌گیرد. تا این‌که در کلاس انشا با خواندن انشایی در باره بهترین شغل، خشم ناظم را برمی‌انگیزد.

صبح روز بعد داستان قصه‌های مجید است. مجیدی که به ادبیات بیش‌تر از ریاضی علاقه‌مند است وهمواره توسط معلم ریاضی تنبیه می شود. او با کمک معلم بازنشسته‌ای موفق می‌شود که ریاضی را با نمره ی چهارده قبول شود اما باز مورد شماتت ناظم و مدیر قرارمی‌گیرد. تا این‌که در کلاس انشا با خواندن انشایی در باره بهترین شغل، خشم ناظم را برمی‌انگیزد.

جوایز صبح روز بعد
جوایز صبح روز بعد
جوایز صبح روز بعد
صبح روز بعد در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم صبح روز بعد

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

85 دقیقه

داستان

صبح روز بعد داستان قصه‌های مجید است. مجیدی که به ادبیات بیش‌تر از ریاضی علاقه‌مند است وهمواره توسط معلم ریاضی تنبیه می شود. او با کمک معلم بازنشسته‌ای موفق می‌شود که ریاضی را با نمره ی چهارده قبول شود اما باز مورد شماتت ناظم و مدیر قرارمی‌گیرد. تا این‌که در کلاس انشا با خواندن انشایی در باره بهترین شغل، خشم ناظم را برمی‌انگیزد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل صبح روز بعد